top of page

Artra ® -P1
Artra®-P1 is a multipurpose concrete admixture that reduces the mixing of water by providing fluidity to concrete.


USE OF
It is used in productions where concrete may be difficult to place, where adequate performance and economic solutions are sought without the risk of separation.
• Used in foundation concrete, curtain concrete and slab concretes.
• Used in the production of ready-mixed concrete.

 

Consumption / Dosage:
Depending on the desired performance of concrete, it is used between 0.5% -1% of the cement dose. Optimum additive dosage, cement and aggregate quality used are determined according to water/cement ratio. Therefore, it is recommended that pre-trial studies be performed to determine the required dose. Extends the workability time of concrete when used close to the upper limit of the recommended dosage range in hot weather.


FEATURES
• Reduces the amount of mixing water without risk of decomposition
• Facilitates workability without increasing the amount of mixing water
• Provides easier settling of concrete with its fluidizing feature
• Increases strength
• As it reduces the amount of mixing water, it increases the impermeability of concrete by decreasing the amount of cavity in hardened concrete.
• Increases the durability of concrete
• Reduces shrinkage and creep
• Artra®-P1 does not contain chloride or other constituents that will cause corrosion in the reinforcement. Therefore, it is suitable for use in reinforced concrete structures.


COLOR
Gray homogeneous liquid


PACKING
35 kg plastic container
1000 kg IBC container, Bulk

 

Artra ® -P1

Artra®-P1 betona akışkanlık sağlayarak karışım suyunu azaltan çok amaçlı beton katkısıdır.

KULLANIMI

Betonun yerleştirme zorluğu olabilecek üretimlerde, ayrıştırma riski olmaksızın yeterli performans ve ekonomik çözümlerin arandığı yerlerde kullanılır.

  • Temel betonu, perde betonu ve Döşeme betonlarında kullanılır.

  • Hazır beton üretiminde kullanılır.

 

Sarfiyat / Dozaj:

Betondan istenilen performansa bağlı olarak, çimento dozunun %0,5– %1’i arasında kullanılır. Optimum katkı dozu, kullanılan çimento ve agrega kalitesi, su/çimento oranına göre belirlenir. Bu yüzden ön deneme çalışmaları yapılarak gerekli dozun tespit edilmesi önerilir. Sıcak havalarda önerilen dozaj aralığının üst sınırına yakın kullanıldığında betonun işlenebilirlik süresini uzatır.

ÖZELLİKLERİ

  • Ayrışma riski olmaksızın karışım suyu miktarını azaltır

  • Karışım suyu miktarını artırmaksızın işlenebilirliği kolaylaştırır

  • Sağladığı akışkanlaştırıcılık özelliği ile betonun daha kolay yerleşmesini sağlar

  • Dayanımlarda artış sağlar

  • Karışım suyu miktarını azalttığı için, sertleşmiş betondaki boşluk miktarını azaltarak betonun geçirimsizliğini artırır

  • Betonun dayanıklılığını artırır

  • Büzülme ve sünmeyi azaltır

  • Artra®-P1 donatıda korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

 

RENK

Gri homojen sıvı

AMBALAJ

35 kg plastik bidon

1000 kg  IBC konteynır, Dökme

bottom of page